https://twojratownik.pl/ Skip to main content

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia. W myśl tej zasady każdy z nas jest zobligowany do udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanemu. Za uchybienie się od tego obowiązku według art. 162 Kodeksu karnego grozi nam kara pozbawienia wolności do nawet 3 lat. W połączeniu z aspektem etycznym i moralnym pierwsza pomoc powinna więc być tak samo ważna dla każdego z nas. Zasadniczą różnicą jest jednak zakres czynności ratujących zdrowie i życie, które możemy wykonać.

Czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) odnosi się do czynności ratujących zdrowie wykonywanych przez ratownika posiadającego ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs ten zgodnie z rozporządzeniem powinien trwać 66 godzin, a zdobyte uprawnienia są ważne przez 3 lata. Wśród czynności, które może wykonać ratownik KPP, znajdują się:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa wykonywana manualnie lub z wykorzystaniem sprzętu AED,
 • opatrywanie ran i tamowanie krwotoków zewnętrznych,
 • unieruchamianie złamań oraz zwichnięć,
 • ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
 • ułożenie w pozycji bezpiecznej w stanie zagrożenia zdrowia,
 • ewakuacja osób w stanie zagrożenia zdrowia z miejsca zdarzenia,
 • wsparcie psychiczne,
 • ocena stopnia obrażeń i rokowań chorego (segregacja).

Zakres uprawnień ratownika KPP jest mniejszy niż ratownika medycznego, jednak jego rola do czasu przyjazdu medycznych służb ratunkowych jest niezwykle istotna na miejscu zdarzenia. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy odbyć muszą m.in. ratownicy wodni WOPR, ratownicy górscy, czy strażacy. Doskonałym przykładem są również taksówkarze, jednej z warszawskich korporacji. Niektórzy z pracowników odbyli szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dzięki ich merytorycznej wiedzy i przeszkoleniu, a także wyposażeniu  w podstawową torbę ratunkową , a nawet defibrylator AED są oni w stanie dotrzeć na miejsce zdarzenia i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, zanim pojawi się karetka pogotowia. Firmy decydujące się na szkolenia swoich pracowników są więc godne naśladowania.

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Ratownik medyczny – zakres obowiązków

Ratownikiem medycznym może został osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne z tytułem licencjata. W toku kształcenia kandydat zyskuje wiedzę medyczną z anatomii, fizjologii oraz poszczególnych dziedzin medycyny, a także znajomość stanów nagłych. Fakt ten upoważnia do szerszych uprawnień niż ratownik KPP. Szczególnym uprawnieniem ratowników medycznych jest możliwość wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Poza zadaniami wykonywanymi przez ratownika KPP mogą więc oni również m.in.:

 • prowadzić zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • przywracać i zabezpieczać drożność dróg oddechowych przez intubację dotchawiczą i odsysanie,
 • wykonywać i oceniać zapis EKG,
 • podawać leki,
 • wykonywać dostęp naczyniowy w celu podania leków lub przetaczania płynów,
 • przyjmować porody.

Ratownika medycznego spotkać możemy zarówno w pogotowiu ratunkowym jak i na oddziałach szpitalnych, w szczególności na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pierwsza pomoc – jakie szkolenia wybrać?

Mimo mnogości szkoleń z zakresu pierwszej pomocy warto zdecydować się jedynie na kursy, które są prowadzone przez profesjonalistów regularnie uaktualniających stan swojej wiedzy oraz umiejących odpowiedzieć na pytania medyczne.

Pierwsza pomoc

W myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. zajęcia z pierwszej pomocy mogą prowadzić:

 • lekarze systemu,
 • pielęgniarki systemu,
 • ratownicy medyczni
 • nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie określone w rozporządzeniu ministra ds. zdrowia oraz ministra ds. oświaty i wychowania

posiadający odpowiednie przygotowanie. Nie warto więc decydować się na kursy gwarantujące szybkie otrzymanie certyfikatu, które jednak sprawiają, że nie wiemy jak się zachować w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Nasz zespół bazuje jedynie na sprawdzonych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. Organizacja ta, co 5 lat aktualizuje obowiązujące wytyczne, dzięki czemu swoim kursantom zawsze przekazujemy aktualną wiedzę.