1. Szkolenia wstępne

Zadaniem każdego pracodawcy po przyjęciu nowego pracownika do pracy, jest zadbanie o bezpieczne i higieniczne miejsce zatrudnienia. Każda nowo przyjęta osoba, wg Kodeksu Pracy, powinna być zapoznana z ogólnymi zasadami bhp,  zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi apteczki.

Nasze szkolenia przeprowadzane są przez instruktorów, których dobór jest uzależniony od specyfiki miejsca pracy. Uczestnik kursu, który odbył takie szkolenie wstępne, do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP.

2. Szkolenia okresowe

a) Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

b) Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych muszą być przeprowadzane cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku miejsc prac o szczególnym zagrożeniu, nie rzadziej niż raz na rok.

c) Szkolenie dla kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenie okresowe kadry inżynieryjno-technicznej powinny być przeprowadzanie maksymalnie co 5 lat.

d) Szkolenie dla kadry zarządzającej

Szkolenie okresowe skierowane do kadry kierowniczej,  nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszych szkoleń są ustalane indywidualnie po zapoznaniu się ze specyfiką miejsca pracy.

Jeżeli  jesteś świadomym pracodawcą i chcesz zapewnić swoim pracownikom nie tylko szkolenie BHP, ale również szkolenie z pierwszej pomocy, to skorzystaj z naszego specjalnego pakietu ŚWIADOMY PRACODAWCA

    Wyślij