Szkolenia
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest to urządzenie przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego, które zdecydowanie zwiększa szanse na przeżycie osoby w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).

Do Nagłego Zatrzymania Krążenia dochodzi kiedy serce poszkodowanego nagle przestaje pracować lub jego praca jest nieefektywna. W wyniku tego zdarzenia krew przestaje docierać do najważniejszych organów naszego organizmu zwłaszcza do mózgu. W czasie ok. 4-5 minut od ustania krążenia komórki mózgowe bezpowrotnie obumierają. Szacuje się iż w Polsce z tego powodu codziennie umiera 95 osób i są to przypadki śmierci którym bardzo łatwo można by zapobiec gdyby poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy z wykorzystanie defibrylatora AED.

Skuteczność Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej z użyciem AED
Urządzenie AED może być stosowane u wszystkich osób po skończeniu 1 roku życia. Jednak w przypadku dzieci pomiędzy 1 rokiem ż., a 8 należy zastosować odpowiednie elektrody (pediatryczne).
Przy wyborze defibrylatorów AED współpracujemy z: